โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ยาและปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในชุมชน

โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ยาและปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในชุมชน วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.50-13.10น. บริเวณลานหน้าสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว (พลาซ่า ชั้น 2) เตรียมพบกับกิจกรรมภายในงาน •แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ -วิธีการคุมกาเนิดเบื้องต้น -การดูแลและป้องกันผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก -วิธีการดูแลตัวเองเมื่อเป็นสิว •บริการตรวจวัดความดันโลหิต และวัดสมรรถภาพปอด ฟรี!! •พร้อมด้วยเกมสนุกสนานและของรางวัล สนับสนุนโดย คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Continue reading


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560  ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560    

Continue reading


“กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม”

คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์ ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย        

Continue reading